Domů / Plzeňský rozhled / Rychlíky nahrazují cyklisté a bruslaři, kraj otevírá unikátní cyklostezku

Rychlíky nahrazují cyklisté a bruslaři, kraj otevírá unikátní cyklostezku

Nový úsek cyklostezky   Bukovec – Chrást, který ode dneška slouží veřejnosti,  je dlouhý 4,8 kilometrů a vede na bývalém železničním tělese nyní již opuštěné železniční trati č. 170 Praha – Plzeň. Celková délka úpravy cyklostezky však činí 5,8 kilometrů, započítán je do ní též úsek Chlumek – Bukovec, jehož délka činí téměř jeden kilometr. Cyklostezka je napojena na okolní komunikace a jsou na ni zřízeny odpočívky vybavené mobiliářem, jako jsou lavičky nebo stoly.

Investorem stavby nové cyklostezky je Plzeňský kraj, celkové stavební náklady stavby činí 36 mil. Kč s DPH.  Cesta k realizaci cyklostezky nebyla vůbec jednoduchá a Plzeňský kraj musel podle náměstka hejtmana pro oblast dopravy Pavla Čížka vyvinout velké úsilí, jak svého cíle dosáhnout. „Stalo se tak po zhruba třech letech dlouhých jednání, kdy jsme nakonec docílili bezúplatného převodu pozemků a vlastního železničního tělesa od Správy železnic na Plzeňský kraj. Nakonec o bezúplatném převodu vzhledem k jeho složitosti a výši finančních nároků musela rozhodnout česká vláda,“ prozradil Čížek. 

Cyklostezka Bukovec – Chrást navazuje v Bukovci na cyklotrasu č. 3 Klubu českých turistů (KČT), dále trasa vede městskou částí Bukovec, kde se nachází vlevo podél bývalé trati zástavba rodinných domů. V těchto místech je vybudována železobetonová opěrná zeď u paty svahu v délce 35,5 metru, která navazuje na dosavadní zeď. Dále trasa přechází levým obloukem dva mosty a směřuje k obci Chrást. Součástí projektu jsou i opravy všech mostních objektů na trase. Byly na nich provedeny opravy říms, nosných konstrukcí, kamenného zdiva a osazeno nové zábradlí.

V kilometru 0,45 je vybudováno napojení na naučnou stezku Zábělá. Následuje rovný úsek s odpočívkou na pravé straně cyklostezky. Povrch odpočívek je zbudován z betonové dlažby přírodní barvy a odpočívky jsou vybaveny mobiliářem. Jsou zde stoly s lavicemi, stojany na kola a odpadkové koše. Po krátkém levém oblouku následuje dlouhý úsek na pravém břehu řeky Berounky. Na tomto úseku lze nalézt dvě napojení trasy na naučnou stezku Zábělá, dva mosty a tři odpočívky. U poslední z nich je zároveň realizováno napojení lesní cesty.

Povrch cyklostezky je asfaltový s šířkou 3,5 metru. Krajnice jsou široké 0,25 metru. V km 3,1 se trasa cyklostezky pravým obloukem odklání směrem k obci Chrást. Na konci, v obci Chrást, navazuje stezka na účelovou komunikaci v délce 220 metrů, která byla opravena a rozšířena o výhybny. Účelová komunikace se napojuje do místní komunikace a dále na silnici II/180, po které vede cyklotrasa 2153 Cheznovice – Chrást.

BIO Mgr. Jana Mertová

Mohlo by vás zajímat

Manželé Miroslav a Ivana Zetkovi mají rádi strojařinu a jeden druhého

Čtrnáct inovací a originálních objevů patentovali v roce 2023 výzkumníci a výzkumnice ze Západočeské univerzity v Plzni. …