Domů / Plzeňský rozhled / souSedíme si i na Plzeňsku

souSedíme si i na Plzeňsku

Dvě neziskové organizace z Plzeňského kraje se mohou těšit z finanční podpory svých projektů v celkové výši 185 tisíc korun. Projekty, jejichž smyslem je zlepšit a povzbudit sousedské vztahy, jsou financovány z Regionálního fondu rozvoje Poštovní spořitelny, který nese podtitul souSedíme si a jehož první kolo bylo vyhlášeno letos na jaře. V podzimní části budou moci neziskové organizace získat až dva miliony korun, své projekty budou moci přihlásit už od 2. září.

V barokním městečku Úterý, severozápadně od Plzně, vzniká díky spolku Bart v historickém objektu „Na Růžku“ místo, kde se budou moci místní scházet a pořádat různé kulturní a společenské akce. „Projekt, do kterého jsou zapojeni sami občané, má v první řadě za úkol bývalý hostinec zachránit před další devastací. V budoucnu se tu počítá například s kavárnou a infocentrem,“ vysvětluje Alena Králíková, manažerka společenské odpovědnosti Poštovní spořitelny.
V obci Nečtiny bude zpřístupněn a zkulturněn prostor bývalého lomu, který je součástí areálu kaple sv. Anny v Nečtinech. Místo bude následně využíváno k vystoupení a posezení pod širým nebem. Sloužit bude nejen aktivitám spolku Baroko v Čechách, který projekt do Regionálního fondu rozvoje Poštovní spořitelny přihlásil, ale také mateřským a základním školám z okolí k různým besídkám nebo divadelním představením. Podium bude využíváno také jako menší taneční parket pro různé slavnosti obce.
     
Cílem projektu „V Úterý Na Růžku – kávu a kobližku“ je postupně a společnými silami místní komunity vytvořit prostor pro setkávání občanů v malém barokním městečku Úterý v domě „Na Růžku“. Prostřednictvím několika komunitních plánovacích schůzek, veřejných brigád, tvůrčích workshopů a kulturních akcí se snažíme povzbudit své sousedy k většímu setkávání se a vzájemné komunikaci. Do budoucna by v objektu měla vzniknout komunitní kavárna, malé infocentrum, expozice česko-německého soužití a poválečné historie obce, potažmo celého regionu. Společná práce na zvelebování zahrady a domu spojuje různé skupiny obyvatel a slouží jako škola aktivního občanství pro všechny zúčastněné. V domě se v průběhu roku 2015 uskutečnilo několik komunitních akcí.

Dům č.p. 69 v Úterý, zvaný „Na Růžku“, je jednou z dominant úterského náměstí. Býval zde nejstarší hostinec („U Turbů“) a v roce 1958 byl dům prohlášen za kulturní památku. Jeho stav, který byl již tehdy špatný, se v následujících desetiletích dále zhoršoval a v poslední době již reálně hrozilo zřícení velké části domu. V roce 2015 dům zakoupil úterský spolek Bart s cílem jej zachránit, rekonstruovat a vybudovat zde zázemí pro kulturní a společenské aktivity otevřené všem obyvatelům i návštěvníkům Úterý. Příspěvek Nadace VIA, který je prvním získaným grantem na podporu tohoto záměru, mimo jiné pomohl vyřešit nejakutnější statický problém – zřícená klenba v průjezdu domu a přilehlá stěna je v současné době již dozděna.

Hlavní aktivitou projektu jsou společné veřejné brigády směřující ke zvelebení zahrady a zpřístupnění domu jako budoucího komunitního centra. Brigády jsou zaměřeny na vysekání náletové zeleně, úpravu trávníku, výsadbu květin a popínavých rostlin, přemístění sutin, vyklizení prostor, pomocné práce při opravě zřícené klenby průjezdu a zabezpečení nebezpečných částí stavby, drobnější opravy střechy apod., ale také opravy a renovace staršího nábytku, zejména židlí a stolků pro budoucí komunitní centrum. Díky společné práci se obyvatelé více seznámí a stmelí. V rámci společných setkání budou probíhat diskuse o budoucí expozici, zaměřené na téma česko-německého soužití, poválečné historie obce. Chtěli by se podělit o osobní příběhy a vzpomínky obyvatel, kteří sem po válce přišli. Za tímto účelem plánují vyhlásit veřejnou sbírku fotografií, dokumentů a dalších artefaktů, které by mohly tvořit základ muzejního fondu, ale i provést několik individuálních rozhovorů s pamětníky.
Projekt byl podpořen částkou 100 000 Kč

Cílem druhého vítězného projektu – Podium a sezení v chystaném amfiteátru u kaple sv. Anny – bylo zpřístupnit a zkulturnit prostor bývalého lomu, který je součástí areálu kaple sv. Anny v Nečtinech, a vytvořit tak místo, které bude možné využívat k vystoupením a posezení pod širým nebem. Sloužit bude nejen aktivitám spolku Baroko v Čechách, ale také mateřským a základním školám z okolí k různým besídkám nebo školním divadelním představením, podium bude využíváno také jako menší taneční parket pro různé slavnosti obce. V příští sezóně plánují organizátoři v lomu pořádat letní kino. Vznikne tak prostor pro odpočinek a setkávání místních lidí, kteří nemají v okolí kaple možnost společně trávit čas. Představením výsledku projektu bude slavnostně ukončena letošní druhá sezona kulturních akcí v areálu kaple sv. Anny. Takto zkulturněné místo bude nadále sloužit nečtinským obyvatelům i dalším návštěvníkům i v čase mimo obvyklý program jako prostor, který sami pomáhali vybudovat.
Projekt byl podpořen částkou 85 000 Kč.

BIO Martin Myška

Mohlo by vás zajímat

Ve Spáleném Poříčí budou sletové sokolské skladby

Přijďte podpořit Sokoly ze širokého okolí jižního Plzeňska. Už zítra – v neděli 26. 5. 2024 …