Domů / Plzeňský rozhled / souSedíme si i na Plzeňsku

souSedíme si i na Plzeňsku

Dvě neziskové organizace z Plzeňského kraje se mohou těšit z finanční podpory svých projektů v celkové výši 185 tisíc korun. Projekty, jejichž smyslem je zlepšit a povzbudit sousedské vztahy, jsou financovány z Regionálního fondu rozvoje Poštovní spořitelny, který nese podtitul souSedíme si a jehož první kolo bylo vyhlášeno letos na jaře. V podzimní části budou moci neziskové organizace získat až dva miliony korun, své projekty budou moci přihlásit už od 2. září.

V barokním městečku Úterý, severozápadně od Plzně, vzniká díky spolku Bart v historickém objektu „Na Růžku“ místo, kde se budou moci místní scházet a pořádat různé kulturní a společenské akce. „Projekt, do kterého jsou zapojeni sami občané, má v první řadě za úkol bývalý hostinec zachránit před další devastací. V budoucnu se tu počítá například s kavárnou a infocentrem,“ vysvětluje Alena Králíková, manažerka společenské odpovědnosti Poštovní spořitelny.
V obci Nečtiny bude zpřístupněn a zkulturněn prostor bývalého lomu, který je součástí areálu kaple sv. Anny v Nečtinech. Místo bude následně využíváno k vystoupení a posezení pod širým nebem. Sloužit bude nejen aktivitám spolku Baroko v Čechách, který projekt do Regionálního fondu rozvoje Poštovní spořitelny přihlásil, ale také mateřským a základním školám z okolí k různým besídkám nebo divadelním představením. Podium bude využíváno také jako menší taneční parket pro různé slavnosti obce.
     
Cílem projektu „V Úterý Na Růžku – kávu a kobližku“ je postupně a společnými silami místní komunity vytvořit prostor pro setkávání občanů v malém barokním městečku Úterý v domě „Na Růžku“. Prostřednictvím několika komunitních plánovacích schůzek, veřejných brigád, tvůrčích workshopů a kulturních akcí se snažíme povzbudit své sousedy k většímu setkávání se a vzájemné komunikaci. Do budoucna by v objektu měla vzniknout komunitní kavárna, malé infocentrum, expozice česko-německého soužití a poválečné historie obce, potažmo celého regionu. Společná práce na zvelebování zahrady a domu spojuje různé skupiny obyvatel a slouží jako škola aktivního občanství pro všechny zúčastněné. V domě se v průběhu roku 2015 uskutečnilo několik komunitních akcí.

Dům č.p. 69 v Úterý, zvaný „Na Růžku“, je jednou z dominant úterského náměstí. Býval zde nejstarší hostinec („U Turbů“) a v roce 1958 byl dům prohlášen za kulturní památku. Jeho stav, který byl již tehdy špatný, se v následujících desetiletích dále zhoršoval a v poslední době již reálně hrozilo zřícení velké části domu. V roce 2015 dům zakoupil úterský spolek Bart s cílem jej zachránit, rekonstruovat a vybudovat zde zázemí pro kulturní a společenské aktivity otevřené všem obyvatelům i návštěvníkům Úterý. Příspěvek Nadace VIA, který je prvním získaným grantem na podporu tohoto záměru, mimo jiné pomohl vyřešit nejakutnější statický problém – zřícená klenba v průjezdu domu a přilehlá stěna je v současné době již dozděna.

Hlavní aktivitou projektu jsou společné veřejné brigády směřující ke zvelebení zahrady a zpřístupnění domu jako budoucího komunitního centra. Brigády jsou zaměřeny na vysekání náletové zeleně, úpravu trávníku, výsadbu květin a popínavých rostlin, přemístění sutin, vyklizení prostor, pomocné práce při opravě zřícené klenby průjezdu a zabezpečení nebezpečných částí stavby, drobnější opravy střechy apod., ale také opravy a renovace staršího nábytku, zejména židlí a stolků pro budoucí komunitní centrum. Díky společné práci se obyvatelé více seznámí a stmelí. V rámci společných setkání budou probíhat diskuse o budoucí expozici, zaměřené na téma česko-německého soužití, poválečné historie obce. Chtěli by se podělit o osobní příběhy a vzpomínky obyvatel, kteří sem po válce přišli. Za tímto účelem plánují vyhlásit veřejnou sbírku fotografií, dokumentů a dalších artefaktů, které by mohly tvořit základ muzejního fondu, ale i provést několik individuálních rozhovorů s pamětníky.
Projekt byl podpořen částkou 100 000 Kč

Cílem druhého vítězného projektu – Podium a sezení v chystaném amfiteátru u kaple sv. Anny – bylo zpřístupnit a zkulturnit prostor bývalého lomu, který je součástí areálu kaple sv. Anny v Nečtinech, a vytvořit tak místo, které bude možné využívat k vystoupením a posezení pod širým nebem. Sloužit bude nejen aktivitám spolku Baroko v Čechách, ale také mateřským a základním školám z okolí k různým besídkám nebo školním divadelním představením, podium bude využíváno také jako menší taneční parket pro různé slavnosti obce. V příští sezóně plánují organizátoři v lomu pořádat letní kino. Vznikne tak prostor pro odpočinek a setkávání místních lidí, kteří nemají v okolí kaple možnost společně trávit čas. Představením výsledku projektu bude slavnostně ukončena letošní druhá sezona kulturních akcí v areálu kaple sv. Anny. Takto zkulturněné místo bude nadále sloužit nečtinským obyvatelům i dalším návštěvníkům i v čase mimo obvyklý program jako prostor, který sami pomáhali vybudovat.
Projekt byl podpořen částkou 85 000 Kč.

BIO Martin Myška

Mohlo by vás zajímat

Dárci vybrali rekordní částku pro zvířata v plzeňském útulku , sbírka pokračuje

Opět po roce byla v plzeňském Útulku pro zvířata v nouzi rozpečetěna sbírková pokladna, do které přispívali …