Domů / Plzeňský rozhled / V šumavském Srní vznikne expozice Klostermannův dům

V šumavském Srní vznikne expozice Klostermannův dům

V objektu bývalé barokní fary v obci Srní vznikne expozice Dům Karla Klostermanna. Na realizaci projektu, který představí život a dobu spisovatele Klostermanna, obec dostane účelovou investiční dotaci 1,2 mil. Kč, kterou schválila rada a doporučila ke schválení také Zastupitelstvu Plzeňského kraje.

Klostrmannův dům

„Expozice není určena jen pro vzdělávání návštěvníků Šumavy, ale také pro jejich případný odpočinek a samozřejmě její dveře jsou otevřeny i místním obyvatelům, kteří spisovatele znají,“ říká radní pro oblast kultury, památkové péče a cestovního ruchu Libor Picka.

Projekt je tvořen dvěma částmi. První je stavební s celkovými náklady zhruba 9,6 mil. Kč,  druhou je samotná realizace expozice za 7,2 mil. Kč. Realizace již probíhá a bude dokončena v polovině příštího roku.

Klostermannův dům ve filmu Pod Jezevčí skálou

„Původně měla být stavební část projektu financována převážně z programu přeshraniční spolupráce s bavorským partnerem. S ohledem na postcovidové potíže na německé straně ale byla žádost z programu německou stranou stažena, přepracována a žádost byla opětovně podána do jiného programu. Stavební část projektu musela být ze žádosti vyjmuta, a proto nyní je třeba dořešit chybějící prostředky na rekonstrukci fary,“ doplňuje Libor Picka.

Tyto prostředky budou hrazeny z rozpočtu obce, od nadace ČEZ, připravuje se také žádost na Ministerstvo pro životní prostředí , též bude probíhá v prosinci letošního roku veřejná sbírka.

BIO Mgr. Jana Mertová

Mohlo by vás zajímat

Ve Spáleném Poříčí budou sletové sokolské skladby

Přijďte podpořit Sokoly ze širokého okolí jižního Plzeňska. Už zítra – v neděli 26. 5. 2024 …